لطفاً منتظر بمانید...
---- صندوق سرمایه گذاری زمرّد:
قیمت هر واحد سرمایه گذاری 34,509,778 تومان

شاخص کل ( درصد )

دلار توافقی ریال ( درصد )

انس جهانی طلا دلار ( درصد )

 • 16 ژانویه 2022 - 0:35
 • 769 بازدید
 • ارسال توسط :
 • نویسنده : گروه مطالعات اقتصادی هلدینگ بین الملی زمرّد
تاثير تورم بر قيمت سهام
تاثير تورم بر قيمت سهام

تاثير تورم بر قيمت سهام

تاثير تورم بر قيمت سهام با نگاهی به بررسی وضعیت تاریخی

تاثير تورم بر قيمت سهام

 

تورم :

 

تورم عبارتست از افزايش مداوم در سطح عمومي قيمتها در طي يك دوره زماني به نسبت طولاني با توجه به اين تعريف افزايش چند كالا و يا خدمت ، تورم محسوب نمي شود و حتي افزايش سطح عمومي قيمتها در يك مقطع نيز تورم به حساب نمي آيد بلكه لازمه ايجاد تورم ، افزايش سطح قيمت تمام يا اكثر كالاها در يك دوره زماني بالنسبه طولاني است .

بايد توجه داشت كه در هر نظام اقتصادي ممكن است قيمت يك يا چند كالا در حال افزايش يا كاهش باشد . قيمت بعضي از كالاها ممكن است تحت تاثير افزايش تقاضا يا هزينه توليد افزايش يابد .بهبود تكنولوژي و يا افزايش كارايي يا كاهش هزينه توليد هم ممكن است بهاي برخي از كالاها را افزايش دهد. دولتها خود نيز ممكن است با اجراي سياستهايي از قبيل پرداخت ماليات غير مستقيم و يا پرداخت سوبسيد قيمت بعضي از كالاها را افزايش دهند يا موجب كاهش آنها شوند . حتي عوامل فصلي و عوامل طبيعي هم بر سطح عمومي قيمتها تاثير دارند .

از آنجا كه پيگيري و بورس قيمت هزاران نوع كالا و خدمات عملا مقدور نيست به منظور سنجش تورم سطح عمومي قيمتها از شاخصهاي مختلف قيمت استفاده مي شود .شاخصهاي عمده اي كه براي بررسي رشد سطح قيمت ها بكار ميروند شاخص عمده فروشي و خرده فروشي و شاخص هزينه زندگي است .(تئوري اقتصاد كلان-محمود روزبهان-ص221 )

 

شاخص قيمت مصرف كننده (خرده فروشي) :

 

اين شاخص را با CPI  نشان مي دهند ، تغييرات قيمت كالا و خدمات مصرفي مورد استفاده خانوارها را اندازه گيري مي نمايد . شاخص مزبور به عنوان وسيله اندازه گيري سطح عمومي قيمت های خرده فروشي ، يكي از بهترين ضوابط سنجش قدرت خريد داخلي پول كشور به شمار مي رود و به همين دليل اين روش را به عنوان نرخ تورم در نظر مي گيرند .در ايران اين شاخص را شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي مي نامند كه طبق تعريف بانك مركزي ايران اين شاخص معيار نسبي تغييرات قيمت تعداد ثابت و معيني از كالاها و خدمات است كه توسط خانوارهاي شهري به مصرف مي رسد .

از آنجا كه كالاهاي مورد استفاده خانوارها بسيار زياد است لذا در محاسبه شاخص سبد مشخصي از كالاها در نظر گرفته مي شود . به علاوه چون با توجه به وسعت كشور و كثرت تعداد شهرها و خانوارهاي ساكن در آنها ، امكان دسترسي به كليه خانوارها در تمام مناطق شهري وجود ندارد ، لذا نمونه هايي از خانوارهاي كل كشور انتخاب مي شوند .

سهام :

 

ورقه سهم ، سند قابل معامله اي است كه مبين ميزان مشاركت ، تعهدات و منافع صاحب آن در يك شركت سهامي است . متداولترين نوع سهام ، سهام عادي يا سهام معمولي است كه دارندگان سهام به مبلغ مساوي از حقوق و امتيازات واحدي برخوردارند.

سهام نشان دهنده حقوق مالكيت در يك واحد اقتصادي است . دو گونه سهام وجود دارد :

1) سهام عادي

2) سهام ممتاز

سهام ممتاز ، ويژگي هاي سهام و اوراق بهادار را توامان با هم دارند ، از سويي سهام ممتاز مانند سهام عادي داراي عمر نامحدود است و روي آن ، سود سهام پرداخت مي شود . از سويي ديگر سود سهام ممتاز مانند اوراق قرضه ثابت و مشخص است از اين رو ، جريان درآمدي كه ايجاد مي كند بسيار شبيه اوراق قرضه است . سهام عادي نشانكر مالكيت بر شركت يا حقوق صاحبان سهام است .

يكي از نخستين ويژگيهاي سهام عادي آن است كه ارزش اسمي اين سهام عامل اقتصادي چندان مهمي نيست . ارزش اسمي كه معمولا انتخاب مي شود 1000 ريال است  ارزش دفتري يك شركت ، ارزش حسابداري اوراق سهام به نحوي است كه در دفاتر و ترازنامه نشان داده شده است . ارزش بازار سهام ، متغيري است كه مورد توجه سرمايه گذاران است . مجموع ارزش بازار براي يك شركت كه با ضرب كردن قيمت بازار هر سهام در تعداد سهام موجود بدست مي آيد نشاندهنده ارزشي است كه در بازار براي شركت تعيين شده است .

نهادهاي عمده فعال در بازار سرمايه كه اغلب به عنوان واسطه بين عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان اوراق مالي عمل و به تسهيل و تسريع جريان وجوه بين اين دو گروه كمك مي كنند ،شامل بانكهاي سرمايه گذاري ، كارگزاران ، شركتهاي سرمايه گذاري ، شركتهاي بيمه و صندوقهاي بازنشستگي است . بازارهاي سرمايه عموعا به دو بخش بازارهاي دست اول و بازارهاي دست دوم تقسيم مي شوند . اوراق بهادار تازه منتشر شده در بازارهاي دست اول مبادله مي شوند بنابراين شركتي كه براي اولين بار اقدام به انتشار سهام كند با بازار دست اول روبرو است اما بازارهاي دست دوم در زمينه مبادله اوراق بهادار موجود فعاليت مي كنند .

 

كارايي بازار سرمايه بر سهام :

 

سرمايه گذاران بر مبناي جريان نقدي مورد انتظاري كه از سهام دريافت مي كنند و خطر همراه با آن ، قيمت سهام را تعيين مي كند . سرمايه گذار منطقي بايد از تمامي اطلاعات موجود استفاده كند . اطلاعات صرف نظر شكل آن عامل كليدي براي تعيين قيمت سهام و بنابراين مسئله اصلي در مفهوم بازار كارا است .

يك بازار كارا بازاری است كه در آن قيمت تمامي اوراق بهادار به سرعت و به طور كامل اطلاعات موجود در مورد آن را بازتاب مي دهد .

قيمت جاري يك سهم نشانگر اطلاعات زير است :

1) تمامي اطلاعات موجود ، شامل اطلاعات گذشته و اطلاعات جاري كه اعلام شده اما در آينده اجرا مي شود .

2) اطلاعاتي كه مي توان به نحوي منطقي استنتاج كرد.

 

شرايط دستيابي به بازار سرمايه كارا چیست ؟

 

 1. شمار زيادي سرمايه گذار منطقي به حداكثر رساننده سود وجود دارند كه با تحليل ، ارزشيابي و مبادله سهام‌ ، فعالانه در بازار مشاركت دارند اين سرمايه گذاران قيمت پذيرند .يعني يك سرمايه گذار نمي تواند بر قيمت اوراق بهادار تاثير بگذارد .
 2. اطلاعات بهايي ندارد و تقريبا به طور همزمان در اختيار تمامي افراد فعال در بازار قرار مي گيرد .
 3. اطلاعات به گونه اي تصادفي توليد مي شوند به نحوي كه اعلام اطلاعات مختلف ، مستقل از يكديگر است .
 4. سرمايه گذاران به سرعت و به تمامي نسبت به اطلاعات تازه واكنش نشان مي دهند از اين رو قيمت به همين اساس تعديل مي شود .

اگر اين شرايط به طور كلي تامين شود بازاري نتيجه مي شود كه در آن سرمايه گذاران به سرعت قيمت سهام را تعديل مي كنند تا نشانگر اطلاعاتي باشد كه وارد بازار شده است .قيمتها به طور كامل بازتاب دهنده تمامي اطلاعات موجود است . علاوه بر اين تغييرات قيمت ، مستقل از يكديگر و به گونه اي تصادفي است . تغييرات امروز مستقل از ديروز است ، زيرا كه مبتني بر واكنش سرمايه گذاران به اطلاعات مستقل و جديدي است كه امروز وارد بازار شده است.

 

نحوه تعيين قيمت پايه سهام در بورس تهران چیست ؟ 

 

در بورس تهران كميته قيمت گذاري ، مسئوليت تعيين قيمت پايه براي سهامي كه در بورس پذيرفته مي شوند را بر عهده دارد . فرمول مورد استفاده براي تعيين قيمت پايه به شرح زير است

EPS / K  =  ارزش هر سهم

در اين فرمول EPS پيش بيني درآمد هر سهم در سال بعد و K نرخ تنزيل و يا نرخ بازده موردتوقع سهامداران است . ايراد وارده بر تعيين قيمت پايه سهام ، عدم توجه به ويژگي شركتها و عدم استفاده از تجزيه و تحليل اساسي در تعيين قدرت كسب سود شركت و ريسك سرمايه گذاري در سهام است .

با توجه به متفاوت بودن شركتها از نظر ساختاري ، مديريت ،مزاياي رقابتي ، وابستگي آنها به ارز ، درجه ريسك و خطر سرمايه گذاري آنها نيز متفاوت خواهد بود لذا نرخ بازده مورد توقع كار سهامداران اين شركتها متفاوت خواهد بود . متاسفانه مشاهده گرديده به جاي آنكه K  تابعي از فاكتورهاي اساسي باشد ، بيشتر تابعي از قدرت چانه زني نهاد يا سازمان فروشنده سهام بوده است .( دكتر علي جهانخاني- فرهاد عبدا… زاده -نقدي بر چگونگي  قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار تهران -شماره1 -زمستان72-ص87-85 ) .

شاخص قيمت سهام :

 

با آغاز مجدد بورس تهران در سال 1368 ضرورت محاسبه شاخص قيمت سهام در دستور كار سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و شاخص قيمت سهام در بورس تهران از اول سال 1369 با نام TEPIX  (تيپكس ) در سطح بين المللي شناخته شده است . به دنبال اين تصميم ، كار محاسبه شاخص بورس تهران از آغاز سال 69 بر اساس ميانگين قيمت سهام معامله شده در ششماهه دوم سال 68 عملا شروع گرديد از ابتداي سال 1371 مبناي تدوين فرمول ، از تعداد سهام معامله شده به تعداد مشتري توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس تغيير يافت . فرمول كلي تهيه شاخص به روش ميانگين وزني در بورس تهران همانند ساير بورسهاي جهان ، عبارتست از فرمول لاسپيرز كه به صورت خلاصه عبارتست از:

   كل ارزش پايه سهام منتشره شركت هاي پذيرفته شده /(100 * كل ارزش زور سهام منتشره شركت هاي پذيرفته شده  )  = TEPIX

 

تورم و بازده بازار سهام

 

بررسی داده‌های بازده تاریخی در دوره‌های تورم بالا و پایین می‌تواند برای سرمایه‌گذاران شفافیت ایجاد کند. مطالعات متعددی به تاثیر تورم بر بازده سهام پرداخته اند. متأسفانه، این مطالعات با در نظر گرفتن چندین عامل، یعنی جغرافیا و دوره زمانی، نتایج متناقضی را به همراه داشته است. اکثر مطالعات نتیجه می گیرند که تورم مورد انتظار بسته به توانایی سرمایه گذار برای پوشش ریسک و سیاست پولی دولت، می تواند بر سهام تأثیر مثبت یا منفی بگذارد .

تورم غیرمنتظره یافته های قطعی تری را نشان داد، به ویژه اینکه یک همبستگی مثبت قوی با بازده سهام در طول انقباضات اقتصادی است که نشان می دهد زمان بندی چرخه اقتصادی به ویژه برای سرمایه گذارانی که تأثیر آن بر بازده سهام را ارزیابی می کنند، مهم است. همچنین تصور می‌شود که این همبستگی از این واقعیت ناشی می‌شود که تورم غیرمنتظره حاوی اطلاعات جدیدی در مورد قیمت‌های آتی است. به طور مشابه، نوسانات بیشتر حرکات سهام با نرخ تورم بالاتر همبستگی داشت.

 

اثر تورم بر قيمت سهام در ايران :

 

در ايران با توجه به اينكه ميانگين شاخص كل سهام در سالهاي 69 تا 78 برابر با 64/1106 و انحراف معيار 84/656 مي باشد و ميانگين شاخص تورم در اين سالها برابر با 85/467 و انحراف معيار 77/266 مي باشد ، كه اين نشان مي دهد پراكندگي شاخص تورم از شاخص كل سهام بيشتر است و مقدار ضريب همبستگي كه از تقسيم ميانگين بر انحراف معيار بدست مي آيد برابر با 92/0 مي باشد ، كه اين حاكي از وجود يك رابطه خطي قوي مستقيم مابين اين دو متغير است و همچنين مي توان گفت كه بين شاخص كل قيمت سهام و شاخص تورم همبستگي خطي معني داري وجود دارد .

 • افزایش تورم اثر موذیانه ای دارد: قیمت نهاده ها بالاتر است، مصرف کنندگان می توانند کالاهای کمتری بخرند، درآمدها و سود کاهش می یابد، و اقتصاد برای مدتی کند می شود تا زمانی که معیاری از تعادل اقتصادی حاصل شود.

 

 • سهام‌های ارزشی در دوره‌های تورم بالا عملکرد بهتری دارند و سهام رشد در دوره‌های تورم پایین عملکرد بهتری دارند.

 

 • هنگامی که تورم در حال افزایش است، قیمت سهام مبتنی بر درآمد یا سود سهام بالا به طور کلی کاهش می یابد.

 

 • به طور کلی به نظر می‌رسد که سهام در دوره‌های با تورم شدید نوسان بیشتری داشته باشند.

اخرین و بروزترین اطلاعات بازار رمزارزها

صفحه اصلی
اخبار
نرخ لحظه ای
رمزارزها