صندوق سرمایه گذاری خصوصی زمرّد | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد صندوق سرمایه گذاری خصوصی زمرّد | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد

لطفاً منتظر بمانید...
معامله گر موفق

ویژه سرمایه گذاران گروه بین المللی زمرّد

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری : 30,851,030 تومان

قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری : 28,407,384 تومان

قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری : 30,545,575 تومان

آخرین تاریخ بروزرسانی : 1400/09/2- 23:24

صندوق اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

صفحه اصلی
اخبار
نرخ لحظه ای
رمزارزها