جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ( اعلام ماهانه )

با توجه به حفظ سیاست های رفتاری و سرمایه گذاری شرکت در نوع تخصیص سبد سرمایه ، گزارشات و جدول توزیع دارایی ها صرفا در پنل سرمایه گذاران قابل نمایش می باشد .