اهداف و الزامات صندوق

اهداف

 

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران شرکت بین المللی زمرّد و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد در جهت حفظ و رشد سرمایه های شرکت مادر و سرمایه گذاران است که با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران و دارایی کل شرکت بین المللی زمرد گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران و تیم های داخلی مجموعه دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار و دیگر حوزه های سرمایه گذاری بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام، خرید و نگهداری سرمایه های پستوانه ای فیزیکی همچون طلا و … در صندوق های امانات معتبر بانکی ، خرید و فروش و بررسی حوزه های مختلف سودآور و …  را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

 

الزامات سرمایه گذاری

 

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری چند رشته ای است و اکثر وجوه خود را صرف سرمایه گذاری در حوزه های مشخص شده می‌کند. سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار ، ارز فیزیکی متناسب با شرایط قانونی روز ،طلا و سکه به عنوان پشتنوانه های اعتباری صندوق ،رمز ارزهای بین المللی و داخلی ، بورس بین المللی ، گروه کسب و کار ریالی ،گروه کسب و کار ارزی ،زمین و مستغلات ،وجوه نقد سپرده بانکی و دیگر سرمایه گذاری ها مورد نظر می باشد که جز دارایی‌های صندوق خواهد بود و با توجه به تغییرات بازار و تشخیص تیم شناسایی ریسک و سرمایه گذاری به نسبت امکان تغییر خواهد داشت . لازم به ذکر است بخش بازار سهام تهران ، طلا و پشتوانه های صندوق ابتدا راه انداری شده است .