اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی زمرّد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ با تصمیم گروه سرمایه گذاری شرکت بین المللی زمرّد جهت حفظ و افزایش سرمایه سهام داران و سرمایه گذاران شرکت به صورت خصوصی و درون مجموعه ای ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق صرفا و تنها ویژه سرمایه گذاران خود مجموعه شرکت می باشد و هیچ گونه سرمایه پذیری خارج از چارچوب قراردادی شخصی و سرمایه شخصی مجموعه سرمایه گذاران شرکت قانونی و مجاز نمی باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و قرارداد تکمیل شده با سهام داران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت شرکت مادر انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارائه درخواست صورت می گیرد. به طور کلی صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران شرکت را حداکثر ٧ روز پس از ارائه درخواست ابطال تایید می کند.