سیگنال | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد سیگنال | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد

لطفاً منتظر بمانید...

شبکه سیگنالر 

موقعیت های خرید

نام قیمت ورود حد ضرر حد سود ۱ حد سود ۲ وضعیت
بیت کوین ۴۴۵۴۵۶ ۴۳,۸۰۰ ۴۸۳۴۵ ۶۵,۶۶۵ فعال
اتریوم ۳,۰۴۴ ۱۳,۷۹۹ ۱۳,۸۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱ ۰
BNB/USDT ۳۴۵ ۱۳,۷۸۶ ۱۳,۸۲۰ ۳۰,۰۰۰ ۱ ۰
۰ ۱ ۳۹۰ ۱۳,۷۷۱ ۱۳,۸۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۱ ۰
۰ ۱ ۴,۰۰۰ ۱۳,۷۷۰ ۱۳,۸۴۰ ۴۰,۰۰۰ ۱ ۰

موقعیت های فروش

نام قیمت ورود حد ضرر حد سود ۱ حد سود ۲ وضعیت
بیت کوین ۴۴۵۴۵۶ ۴۳,۸۰۰ ۴۸۳۴۵ ۶۵,۶۶۵ فعال
اتریوم ۳,۰۴۴ ۱۳,۷۹۹ ۱۳,۸۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱ ۰
BNB/USDT ۳۴۵ ۱۳,۷۸۶ ۱۳,۸۲۰ ۳۰,۰۰۰ ۱ ۰
۰ ۱ ۳۹۰ ۱۳,۷۷۱ ۱۳,۸۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۱ ۰
۰ ۱ ۴,۰۰۰ ۱۳,۷۷۰ ۱۳,۸۴۰ ۴۰,۰۰۰ ۱ ۰
صفحه اصلی
اخبار
نرخ لحظه ای
رمزارزها