صندوق سرمایه گذاری و مدیریت ریسک زمرّد HPRICECO | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد

لطفاً منتظر بمانید...

شرایط پذیرش سرمایه توسط صندوق چیست ؟

با توجه به عدم قانون گذاری مشخص در حوزه صندوق های سرمایه گذاری پرچین (hedge fund)، ارزهای دیجیتال و زمینه های فعالیت نوین سرمایه گذاری و اقتصادی،هرچند که به علت خلا قانونی منع قانونی هم وجود ندارد اما بنا بر احتیاطات مشخص جذب سرمایه از طریق عموم امکان پذیر نمی باشد و این صندوق صرفا به ارائه خدمات به کاربران احراز شده در چارچوب خدمات مشاوره سرمایه گذاری و ایرانیان خارج از کشور خواهد پرداخت .

پیشاپیش از اعتماد و توجه شما سپاس گذاریم