---- صندوق سرمایه گذاری زمرّد:
کل خالص ارزش دارائی ها 1,937,885,605,625 ریال ***کل خالص ارزش دارائی ها 1,937,885,605,625 ریال ***

فیلترینگ مانیتور بورس ایران ( سهام برگزیده جهت بررسی – شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۰  )
فیلترینگ مانیتور بورس ایران - سهام برگزیده جهت بررسی - معرفی در تاریخ پنج شنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۰

فیلترینگ مانیتور بورس ایران ( سهام برگزیده جهت بررسی – شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۰ )

فیلترینگ مانیتور بورس ایران

سیمان، آهک و گچ
۱۷,۶۷۴ ۵۱۳ ۲٫۹۹%
۱۸,۹۸۰ ۶۵۰ ۳٫۵۵%
محصولات شیمیایی
۲۱۰,۳۱۸ ۶۱۲۵ ۳%
۳۳,۸۰۰ ۱۰۳۰ ۳٫۱۴%
۵۱,۲۰۰ ۱۸۴۰ ۳٫۷۳%
مواد و محصولات دارویی
۲۷,۷۹۷ ۸۰۹ ۳%
لاستیک و پلاستیک
۳۲,۱۸۰ ۲۰ ۰٫۰۶%
محصولات چوبی
۳۶,۹۵۰ ۸۲۹ ۲٫۳%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۴۱,۷۶۶ ۱۲۱۶ ۳%