رمزارزهای مستعد معاملاتی ( دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ) الگوریتم سیگنال | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد رمزارزهای مستعد معاملاتی ( دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ) الگوریتم سیگنال | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد

لطفاً منتظر بمانید...
---- صندوق سرمایه گذاری زمرّد:
قیمت هر واحد سرمایه گذاری 34,509,778 تومان

شاخص کل ( درصد )

دلار بازار آزاد ریال ( درصد )

انس جهانی طلا دلار ( درصد )

رمزارزهای مستعد معاملاتی ( دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰  ) الگوریتم سیگنال
فیلترینگ مانیتور بازار رمز ارزها

رمزارزهای مستعد معاملاتی ( دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ) الگوریتم سیگنال

فیلترینگ مانیتور بازار رمز ارزها و سیگنال بررسی با میزان سودآوری

سامانه مولتی تریدینگ

رمز ارزهای قابل بررسی بنابر رصد هوشمند

بررسی چارت ها در تایم فریم روزانه انجام شده است.

رمز ارزهای قابل بررسی بنابر رصد الگویی ( تکنیکال )

—————————————————————————————————

الگوهای معاملاتیبرک آوت

MDT / USDT

قیمت ۰٫۰۵۱۲۴۵ USDT ( 3.70 )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) + ۶٫۹۴

سطح مقاومت ۰٫۰۴۸۴ را در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC شکست. پیش بینی احتمال حرکت صعودی قیمت در ۶ روز آینده به سمت ۰٫۰۵۴۸٫

الگو

انقضا: ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیدر حال ظهور

BCHN / دلار آمریکا

قیمت ۷۹۲٫۷۸ دلار آمریکا ( ۴٫۵۶٪ )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) -۲٫۶۰

نزدیک شدن به سطح مقاومت ۷۷۲٫۱۹۰۰ در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت قیمتی احتمالی صعودی به سمت مقاومت ۷۷۲٫۱۹۰۰ در ۴۳ روز آینده.

الگو

انقضا: ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیبرک آوت

AKT / USDT

قیمت ۴٫۰۸۴۸ USDT ( 3.35 )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) + ۱۱٫۷۷

سطح مقاومت ۳٫۸۵۹۱ را در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC شکست. پیش بینی احتمال حرکت صعودی قیمت در ۲۶ روز آینده به ۴٫۵۶۵۶٫

الگو

انقضا: ۲ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیبرک آوت

BZ / USDT

قیمت ۰٫۲۴۵۳ USDT ( 1.24٪ )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) + ۹٫۹۵

سطح مقاومت ۰٫۲۳۳۴ را در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC شکست. پیش بینی احتمال حرکت صعودی قیمت در ۲۴ روز آینده به ۰٫۲۶۹۷٫

الگو

انقضا: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیدر حال ظهور

IRIS / USDT

قیمت ۰٫۱۴۲۳۵۰۶۶ USDT ( 0.13 )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) + ۴٫۱۸

نزدیک شدن به سطح مقاومت ۰٫۱۴۸۳ در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت احتمالی صعودی احتمالی به سمت مقاومت ۰٫۱۴۸۳ در ۹۲ روز آینده.

الگو

انقضا: ۷ دسامبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیبرک آوت

ALG / USD

قیمت ۱٫۳۵۱۸ دلار آمریکا ( ۲٫۵۵ درصد )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) + ۱۸٫۸۲

سطح مقاومت ۱٫۲۴۳۷ را در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC شکست. پیش بینی احتمال حرکت صعودی قیمت در ۴۸ روز آینده به ۱٫۶۰۶۲٫

الگو

انقضا: ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیبرک آوت

ANKR / USDT

قیمت ۰٫۱۲۸۲۸۶۴۳ USDT ( 4.70 )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) + ۱۶٫۲۲

سطح مقاومت ۰٫۱۱۷۸ را در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC شکست. پیش بینی احتمال حرکت صعودی قیمت در ۲۵ روز آینده به ۰٫۱۴۹۱٫

الگو

انقضا: ۱ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیدر حال ظهور

BCH / USDT

قیمت ۷۹۲٫۰۰ USDT ( 4.53٪ )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) -۲٫۱۴

نزدیک شدن به سطح مقاومت ۷۷۵٫۰۵۵۴ در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت احتمالی صعودی قیمت به سمت مقاومت ۷۷۵٫۰۵۵۴ در ۵۱ روز آینده.

الگو

انقضا: ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیدر حال ظهور

GXS / USDT

قیمت ۰٫۷۸۳۴۵ USDT ( 1.14 )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) + ۴٫۳۱

نزدیک شدن به سطح مقاومت ۰٫۸۱۷۲ در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC مشخص شده است. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت احتمالی صعودی قیمت به سمت مقاومت ۰٫۸۱۷۲ در ۲۱ روز آینده.

الگو

انقضا: ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیبرک آوت

OMG / USDT

قیمت ۹٫۶۹۸۷ USDT ( 10.38 )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) + ۱۹٫۲۴

سطح مقاومت ۷٫۳۳۲۴ را در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC شکست. پیش بینی احتمال حرکت صعودی قیمت در ۴۹ روز آینده به ۱۱٫۵۶۴۸٫

الگو

انقضا: ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیبرک آوت

DCN / USDT

قیمت ۰٫۰۰۰۰۳۵۰۷ USDT ( -2.06 ))

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) -۱۰۰٫۰۰٪

سطح مقاومت ۳٫۴E-5 را در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC شکست. پیش بینی احتمال حرکت صعودی قیمت در ۱۷ روز آینده به سمت ۴٫۱۳۲E-5.

الگو

انقضا: ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

الگوهای معاملاتیبرک آوت

IDEX / BUSD

قیمت ۰٫۱۵۴۹۴۵ دلار آمریکا ( ۱۷٫۲۰ درصد )

مقاومت: ۹ ساعت قبل

سود بالقوه ( خرید ) + ۲۳٫۶۶

سطح مقاومت ۰٫۰۷۴۳ را در ۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC شکست. پیش بینی احتمال حرکت صعودی قیمت برای ۵۳ روز آینده به سمت ۰٫۱۹۱۵٫

الگو

انقضا: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۷:۰۵ UTC

—————————————————————————————————

تمامی موارد معرفی شده به صورت اتوماتیک با الگوریتمی متشکل از متغیرهای مختلف معرفی شده اند اما مسئولیت ورود ، خروج و خرید و فروش بر عهده سهامداران محترم و بر اساس تحلیل نهایی خود افراد می باشد و زمیک هیچ گونه مسئولیتی یا درخواستی در قبال سود یا زیان ناشی از تغییرات قیمتی نخواهد داشت .
رمزارزها از نظر فیلترینگ در بهترین سطح استانداردی قرار دارند و تمامی رویدادها بر مبنا الگوریتم های مختلف پردازش و در نهایت معرفی می گردند .
با آرزوی سلامتی و سودی سرشار و سالم .