رمزارزها با موقعیت معاملاتی (Sunday, 26 September ) الگوریتم | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد رمزارزها با موقعیت معاملاتی (Sunday, 26 September ) الگوریتم | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد

لطفاً منتظر بمانید...
---- صندوق سرمایه گذاری زمرّد:
قیمت هر واحد سرمایه گذاری 34,509,778 تومان

شاخص کل ( درصد )

دلار بازار آزاد ریال ( درصد )

انس جهانی طلا دلار ( درصد )

رمزارزها با موقعیت معاملاتی (Sunday, 26 September ) الگوریتم
فیلترینگ مانیتور بازار رمز ارزها

رمزارزها با موقعیت معاملاتی (Sunday, 26 September ) الگوریتم

فیلترینگ مانیتور بازار رمز ارزها و سیگنال بررسی با میزان سودآوری

سامانه مولتی تریدینگ

رمز ارزهای قابل بررسی بنابر رصد هوشمند

بررسی چارت ها در تایم فریم روزانه انجام شده است.

رمز ارزهای قابل بررسی بنابر رصد الگویی ( تکنیکال )

الگوهای معاملاتی در حال ظهور

STX / USDT

قیمت ۱٫۲۴۳۵ USDT ( -49.77٪ )

مقاومت: ۲ روز پیش

سود بالقوه ( خرید ) + ۲۷٫۵۱

نزدیک شدن به سطح مقاومت ۱٫۵۸۵۶ در ۲۴ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت احتمالی صعودی قیمت به سمت مقاومت ۱٫۵۸۵۶ طی ۱۰ روز آینده.

pattern

انقضا: ۶ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتی در حال ظهور

DOT / USDT

قیمت ۲۹٫۲۲۹ USDT ( -2.20 )

مقاومت: ۲ روز پیش

سود بالقوه ( خرید ) + ۳۵٫۳۸

نزدیک شدن به سطح مقاومت ۳۹٫۵۶۸۹ در ۲۴ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت احتمالی صعودی قیمت به سمت مقاومت ۳۹٫۵۶۸۹ در ۴۲ روز آینده.

pattern

انقضا: ۷ نوامبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتی در حال ظهور

YEE / USDT

قیمت ۰٫۰۰۱۰۷۶۵ USDT ( -25.68 )

پشتیبانی: ۱۱ ساعت قبل

سود بالقوه ( فروش ) -۲۰٫۷۶

در حال نزدیک شدن به سطح پشتیبانی ۱٫۲۶E-3 در ۲۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت احتمالی نزولی قیمت به سمت حمایت ۱٫۲۶E-3 در ۳۰ روز آینده.

pattern

انقضا: ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتی در حال ظهور

EM / USDT

قیمت ۰٫۰۰۴۰۸۱ USDT ( -4.77 ))

پشتیبانی: ۱۱ ساعت قبل

سود بالقوه ( فروش ) + ۱۴٫۲۴

در حال نزدیک شدن به سطح پشتیبانی ۳٫۵۰۳E-3 در ۲۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت احتمالی نزولی قیمت به سمت پشتیبانی ۳٫۵۰۳E-3 در ۴۹ روز آینده.

pattern

انقضا: ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتی در حال ظهور

PHA / BUSD

قیمت ۰٫۶۴۵۹ BUSD ( -9.60 )

پشتیبانی: ۱۱ ساعت قبل

سود بالقوه ( فروش ) + ۷٫۳۹

نزدیک شدن به سطح پشتیبانی ۰٫۵۹۸۱ در ۲۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت نزولی احتمالی به سمت حمایت ۰٫۵۹۸۱ در ۳۹ روز آینده.

pattern

انقضا: ۴ نوامبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتی در حال ظهور

NBS / USDT

قیمت ۰٫۰۱۱۸۵۵ USDT ( 2.99٪ )

پشتیبانی: ۱۱ ساعت قبل

سود بالقوه ( فروش ) + ۵٫۵۳٪

نزدیک شدن به سطح پشتیبانی ۰٫۰۱۱۲ در ۲۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت نزولی احتمالی قیمت به سمت حمایت ۰٫۰۱۱۲ در ۱۹ روز آینده.

pattern

انقضا: ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتی در حال ظهور

FOR / BUSD

قیمت ۰٫۰۷۵۳۱ BUSD ( -5.80 )

پشتیبانی: ۱۱ ساعت قبل

سود بالقوه ( فروش ) + ۴٫۷۹

نزدیک شدن به سطح پشتیبانی ۰٫۰۷۱۷ در ۲۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت احتمالی نزولی قیمت به سمت حمایت ۰٫۰۷۱۷ در ۷ روز آینده.

pattern

انقضا: ۳ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتی برک آوت

XMX / USDT

قیمت ۰٫۰۰۰۲۴۳ USDT ( -26.93٪ )

پشتیبانی: ۱ روز و ۱۱ ساعت قبل

سود بالقوه ( فروش ) -۲۳٫۴۶

سطح پشتیبانی ۴٫۰۵۵E-4 را در ۲۵ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC شکست. پیش بینی حرکت نزولی قیمت در ۷ روز آینده به سمت ۳٫۲۲۷E-4.

pattern

انقضا: ۳ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتی برک آوت

COTI / USDT

قیمت ۰٫۵۶۰۱۹۹۰۳ USDT ( 1.07٪ )

سر و شانه معکوس: ۲ روز پیش

سود بالقوه ( خرید ) + ۱۴٫۲۵

Inverse Head and Shoulders در ۲۴ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC ، خط مقاومت را شکسته است. پیش بینی احتمال حرکت صعودی قیمت در ۴۸ روز آینده به ۰٫۶۴۰۰٫

pattern

انقضا: ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتی در حال ظهور

OG / USDT

قیمت ۸٫۱۰ USDT ( -0.74٪ )

مثلث صعودی: ۲ روز پیش

سود بالقوه ( خرید ) + ۴۳٫۶۳

مثلث صعودی در ۲۴ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC مشخص شد. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت احتمالی صعودی قیمت به سمت مقاومت ۱۱٫۶۳۴۰ ظرف ۳ روز آینده.

pattern

انقضا: ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتی در حال ظهور

MTV / USDT

قیمت ۰٫۰۱۸۳۸۶۲۵ USDT ( 1.93٪ )

مثلث صعودی: ۲ روز پیش

سود بالقوه ( خرید ) + ۳۴٫۳۴

مثلث صعودی در ۲۴ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC مشخص شد. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت احتمالی صعودی قیمت به سمت مقاومت ۲٫۴۷E-2 طی ۹ روز آینده.

pattern

انقضا: ۵ اکتبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

الگوهای معاملاتیدر حال ظهور

IOST / USDT

قیمت ۰٫۰۵۷۷۳۶۵۷ USDT ( -2.23 )

کانال پایین: ۱۱ ساعت قبل

سود بالقوه ( فروش ) + ۱۲٫۰۱

کانال پایین در ۲۶ سپتامبر ، ۰:۰۰ UTC مشخص شد. این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. حرکت نزولی احتمالی قیمت به سمت حمایت ۰٫۰۵۰۸ ظرف ۳ روز آینده.

pattern

انقضا: ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ، ۱۱:۰۱ UTC

—————————————————————————————————

تمامی موارد معرفی شده به صورت اتوماتیک با الگوریتمی متشکل از متغیرهای مختلف معرفی شده اند اما مسئولیت ورود ، خروج و خرید و فروش بر عهده سهامداران محترم و بر اساس تحلیل نهایی خود افراد می باشد و زمیک هیچ گونه مسئولیتی یا درخواستی در قبال سود یا زیان ناشی از تغییرات قیمتی نخواهد داشت .
رمزارزها از نظر فیلترینگ در بهترین سطح استانداردی قرار دارند و تمامی رویدادها بر مبنا الگوریتم های مختلف پردازش و در نهایت معرفی می گردند .
با آرزوی سلامتی و سودی سرشار و سالم .