---- صندوق سرمایه گذاری زمرّد:
کل خالص ارزش دارائی ها 1,937,885,605,625 ریال ***کل خالص ارزش دارائی ها 1,937,885,605,625 ریال ***

بازارهای جهانی در یک نگاه – آنلاین

به راحتی می توانید با کلیک بر روی هر جفت ارز به نمودار و دیگر اطلاعات آن در سایت مرجع ترید ویو دسترسی داشته باشید.

اطلاعات ضمیمه :

جفت ارزهای غالبا خلاف جهت جفت ارزهای غالبا هم جهت
EUR/USD و USD/CHF EUR/USD و GBP/USD
GBP/USD و USD/JPY EUR/USD و AUD/USD
USD/CAD و AUD/USD EUR/USD و NZD/USD
USD/JPY و AUD/USD USD/CHF و USD/JPY
AUD/USD و NZD/USD